Top list - Sản phẩm tốt nhất

Movie Reviews

12 Monkeys Movie Review

In the future, the Earth is ravaged by a disease. A prisoner is sent back in time to gather information about a man-made virus that has wiped out most of the planet’s population. Box office stars Bruce Willis and Brad Pitt are trapped in director Terry Gilliam’s mysterious time travel. 12 Monkeys is a science fiction film inspired by Chris Marker’s short film La Jetee which was…
DMCA.com Protection Status -

Mọi thông tin trên Salenhanh đều dựa trên đánh giá chủ quan của cá nhân mình, vì vậy những thông tin này không có tác dụng thay thế cho chẩn đoán của các chuyên gia, bác sĩ, người có chuyên môn... Salenhanh không chịu trách nhiệm đối với chất lượng của những sản phẩm được đánh giá trên website.