Top 1000++ Kí tự đặc biệt HOT nhất dành cho bạn

Bạn muốn trang trí những dòng trạng thái trên Facebook, phần giới thiệu bản thân, tin nhắn, bình luận và muốn mọi thứ trở nên sinh động hơn với các ký tự đặc biệt, biểu tượng thú vị? Vậy hãy cùng tham khảo những ký tự đặc biệt, ký hiệu ASCII, ký hiệu văn bản, ký hiệu mã ALT tuyệt vời nhất để làm cho nội dung của bạn trở nên ấn tượng và đáng chú ý hơn.

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng Facebook phổ biến

♡ ♥ ღ ❥ ℳ Ⓐ ℒ 5 ❁ ❀ ℰ ⋆ ℬ Ⓔ ❦ ℯ ↬ ℛ ℐ ➳ ✰ ℱ ℴ ❝ » ᴬ Ⓘ Ⓛ ✧ ✞ † Ⓢ ❞ ↳ Ⓡ™【Ⓝℋ♛☾✿⚘★】¹ᵅ→➵❤️😍🖤⚔️😂💕🎧🌹📌🏳️🌈 👑 💙 💎 😎 ✨ 💻 ✔️ 🌙 🤣 🎤 💜 🎮 🎼 💛 😊 🧡 📞 🔊 ❣️ 💫 💖 🤩 💞 ☕️ 💔 ⚜️ 🌸 🔪 ⚠️ 😭😀😁😂🤣😃😄😅😆😉😊😋😎😍😘😗😙😚🙂🤗🎍 💝 🎎 🎒 🎓 🎏 🎆 🎇 🎐 🎑 🎃 👻 🎅 🎄🎁 🎋 🎉 🎊 🎈 🎌 🔮 🎥 📷 📹 📼 💿 📀 💽💾 💻 📱 ☎ 📞 📟 📠 📡 📺 📻 🔊 🔉 🔈 🔇🔔 🔕 📢 📣 ⏳ ⌛ ⏰ ⌚ 🔓 🔒 🔏 🔐 🔑 🔎💡 🔦 🔆 🔅 🔌 🔋 🔍 🛁 🛀 🚿 🚽 🔧 🔩 🔨🚪 🚬 💣 🔫 🔪 💊 💉 💰 💴 💵 💷 💶 💳 💸📲 📧 📥 📤 ✉ 📩 📨 📯 📫 📪 📬 📭 📮 📦📝 📄 📃 📑 📊 📈 📉 📜 📋 📅 📆 📇 📁 📂✂ 📌 📎 ✒ ✏ 📏 📐 📕 📗 📘 📙 📓 📔 📒📚 📖 🔖 📛 🔬 🔭 📰 🎨 🎬 🎤 🎧 🎼 🎵 🎶🎹 🎻 🎺 🎷 🎸 👾 🎮 🃏 🎴 🀄 🎲 🎯 🏈 🏀⚽ ⚾ 🎾 🎱 🏉 🎳 ⛳ 🚵 🚴 🏁 🏇 🏆 🎿 🏂🏊 🏄 🎣 ☕ 🍵 🍶 🍼 🍺 🍻 🍸 🍹 🍷 🍴 🍕🍔 🍟 🍗 🍖 🍝 🍛 🍤 🍱 🍣 🍥 🍙 🍘 🍚 🍜🍲 🍢 🍡 🍳 🍞 🍩 🍮 🍦 🍨 🍧 🎂 🍰 🍪 🍫🍬 🍭 🍯 🍎 🍏 🍊 🍋 🍒 🍇 🍉 🍓 🍑 🍈 🍌🍐 🍍 🍠 🍆 🍅 🌽

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng ngôi sao

★ ☆ ✡ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ⁂ ⁎ ⁑ ✢ ✣ ✤ ✥ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❄ ❆ ❅ ⋆ ≛

Biểu tượng cho văn phòng

© ® ™ ℠ ℡ ℗ ‱ № ℀ ℁ ℅ ℆ ⅍ ☊ ☎ ☏ ⌨ ✁ ✂ ✃ ✄ ✆ ✇ ✈ ✉ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ‰ § ¶ ✌ ☝ ☞ ☛ ☟ ☜ ☚ ✍

Kí hiệu tiền tệ

¢ $ € £ ¥ ₮ ৲ ৳ ௹ ฿ ៛ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ ₭ ₯ ₰ ₱ ₲ ₳ ₴ ₵ ¥ ﷼ ¤ ƒ

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng khung, đóng ngoặc đẹp

< > ” ” 「 」 『 』 【 】 〔 〕 ( ) { } ︹ ︺ ︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ( ) { } ﹝ ﹞ < > ( ) < > { } 〖 〗 〘 〙 [ = « » < > < > 〱

Biểu tượng cờ

♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♤ ♠ ♧ ♣ ♡ ♥ ♢ ♦

Biểu tượng âm nhạc

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ° ø ؂ ≠ ≭

Biểu tượng Bằng cấp, Thời tiết & Đơn vị

° ℃ ℉ ϟ ☀ ☁ ☂ ☃ ☉ ☼ ☽ ☾ ♁ ♨ ❄ ❅ ❆ ☇ ☈ ☄ ㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏑ ㏒ ㏕

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng mũi tên

↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⌅ ⌆ ⌤ ⏎ ▶ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ⤗➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ⤴ ⤵ ↵ ↓ ↔ ← → ↑ ⌦ ⌫ ⌧ ⇰ ⇫ ⇬ ⇭ ⇳ ⇮ ⇯ ⇱ ⇲ ⇴ ⇵ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇑ ⇓ ⇽ ⇾ ⇿ ⬳ ⟿ ⤉ ⤈ ⇻ ⇼ ⬴ ⤀ ⬵ ⤁ ⬹ ⤔ ⬺ ⤕ ⬶ ⤅ ⬻ ⤖ ⬷ ⤐ ⬼ ⬽⤘⤝ ⤞ ⤟ ⤠ ⤡ ⤢ ⤣ ⤤ ⤥ ⤦ ⤪ ⤨ ⤧ ⤩ ⤭ ⤮ ⤯ ⤰ ⤱ ⤲ ⤫ ⤬ ⬐ ⬎ ⬑ ⬏ ⤶ ⤷ ⥂ ⥃ ⥄ ⭀ ⥱ ⥶ ⥸ ⭂ ⭈ ⭊ ⥵ ⭁ ⭇ ⭉ ⥲ ⭋ ⭌ ⥳ ⥴ ⥆ ⥅ ⥹ ⥻ ⬰ ⥈ ⬾ ⥇ ⬲ ⟴ ⥷ ⥺⭄⥉⥰⭃ ⬿ ⤳ ⥊ ⥋ ⥌ ⥍ ⥎ ⥏ ⥐ ⥑ ⥒ ⥓ ⥔ ⥕ ⥖ ⥗ ⥘ ⥙ ⥚ ⥛ ⥜ ⥝ ⥞ ⥟ ⥠ ⥡ ⥢ ⥤ ⥣ ⥥ ⥦ ⥨ ⥧ ⥩ ⥮ ⥯ ⥪ ⥬ ⥫ ⥭ ⤌ ⤍ ⤎ ⤏ ⬸ ⤑ ⬱ ⟸ ⟹ ⟺ ⤂ ⤃ ⤄ ⤆ ⤇ ⤊ ⤋ ⭅ ⭆ ⟰ ⟱ ⇐ ⇒ ⇔ ⇶ ⟵ ⟶ ⟷ ⬄ ⬀ ⬁ ⬂ ⬃ ⬅ ⬆ ⬇ ⬈ ⬉ ⬊ ⬋ ⬌ ⬍ ⟻ ⟼ ⤒ ⤓ ⤙ ⤚ ⤛ ⤜ ⥼ ⥽ ⥾ ⥿ ⤼ ⤽ ⤾ ⤿ ⤸ ⤺ ⤹ ⤻ ⥀ ⥁ ⟲ ⟳

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng Tử Vi & Cung Hoàng Đạo

☮ ☸ ♈ ♉ ☪ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ☤ ☥ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬ ☭ ☯ ☽ ☾ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ † ⊹ ‡ Thống kê về ♁ ♆ ❖ ♅ ✠ ✡ ✢ 卍 卐 〷 ☠ ☢ ☣ ☦

Biểu tượng trái tim

♥ ♡ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ დ ღ 5 ლ ও ლ ❤️️ 💙 🧡 💚 💛 💜 🖤 💗 💓 💔 💟 💕 💖 ❣️ 💘 💝 💞

Biểu tượng lựa chọn, đánh dấu

✓ ✔ ✗ ✘ ☓ ∨ √ ✇ ☐ ☑ ☒ 〤 〥

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng hình nhân, giới tính

♀ ♂ ☹ ☺ ☻ ☿ 〠 ヅ ツ ㋡ 웃 유 ü Ü ت シ ッ ㋛ 웃 ̟͟ ꑇ ꐦ ꐠ ꐡ ꐕ ꌇ ꌈ ꉕ ꈋ ꈌ ꆛ ꆜ ꃼ ☠ ☃ 〲 〴 ϡ ٿ ⍢ ⍣ ⍤ ⍥ ⍨ ⍩ ὃ ὕ Ohm Ѷ Ӫ ӫ ⚣ ⚤ ⚥ ⚦ ⚧ ⚨ ⚢

Biểu tượng toán học

pi ∞ Σ √ ∛ ∜ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ delta ∇ ∈ ∉ ε ∋ ∌ ∍ ∎ pi ∐ Σ – ∓ ∔ / ∖ * ∘ ∙ alpha ∟ ∠ ∡ ∢ | ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∴ ∵ : ∷ ∸ ∹ ∻∺ ~ ∽ ∾ ∿ ≀ ≁ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ « » ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≸≹≷ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⁺⁻⁼⁽⋱ ⁾ ⁿ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ✖ + – + – / = ÷ ± ×

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng số đếm

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ ⅶ ⅷ Ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ↀ ↁ ↂ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑹⑺⑸ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ ⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⒒ ⒓ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ ⒘ ⒙ ⒚ ⒛ ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ 0 1 2 3 4 6785 9 ⁱ ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ

Biểu tượng phân số

⅟ ½ ⅓ ⅕ ⅙ ⅛ ⅔ ⅖ ⅚ ⅜ ¾ ⅗ ⅝ ⅞ ⅘ ¼ ⅐ ⅑ ⅒ ↉ % ℅ ‰ ‱

Biểu tượng so sánh

≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ⊰ ⊱ ⋛ ⋚ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng kỹ thuật

⌀ ⌂ ^ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌌ ⌍ ⌎ ⌏ ⌐ ⌑ ⌒ ⌓ ⌔ ⌕ ⌖ ⌗ ⌘ ⌙ ⌚ ⌛

Biểu tượng hình vuông và hình chữ nhật

❏ ❐ ❑ ❒ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▉ ▊ ▋ █ ▌ ▐ ▍ ▎ ▏ ▕ ░ ▒ ▓ ▔ ▬ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▭ ▮ ▯ ☰ ☲ ☱ ☴ ☵ ☶ ☳ ☷ ▰ ▱ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ∎ ■ □ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ | ❙ ❚ 〓 ◊ ◈ ◇ ◆ ⎔ ⎚ ☖ ☗

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng tam giác

◄ ▲ ▼ ► ◀ ◣ ◥ ◤ ◢ ▶ ◂ ▴ ▾ ▸ ◁ △ ▽ ▷ delta ∇ ⊳ ⊲ ⊴ ⊵ ◅ ▻ ▵ ▿ ◃ ▹ ◭ ◮ ⫷ ⫸ ⋖ ⋗ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭ ⊿ ◬ ≜ ⑅

Biểu tượng dòng

│ ┃ ╽ ╿ ╏ ║ ╎ ┇ ︱ ┊ _ ┋ ┆ ╵ 〡 〢 ╹ ╻ ╷ 〣 ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ≡ ✕ ═ ━ ─ ╍ ┅ ┉ ┄ ┈ ╌ ╴ ╶ ╸ ╺ ╼ ╾ ﹉ ﹍ ﹊ ﹎ ︲ ⑆ ⑇ ⑈ ⑉ ⑊ ⑄ ⑀ ︴ ﹏ ﹌ ╳﹋ ╲ ╱ ) ( 〵 〴 〳 〆 ‘ ᐟ – ⁃ ⎯ 〄

Biểu tượng góc

﹄ ﹃ ﹂ ﹁ ┕ ┓ └ ┐ ┖ ┒ ┗ ┑ ┍ ┙ ┏ ┛ ┎ ┚ ┌ ┘ 「 」 『 』 ˩ ˥ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┿┾ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╒ ╕ ╓ ╖ ╔ ╗ ╘ ╛ ╙ ╜ ╚ ╝ ╞ ╡ ╟ ╢ ╠ ╣ ╥ ╨ ╧ ╤ ╦ ╩ ╪ ╫ ╬ 〒 ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ╭ ╮ ╯ ╰ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊺ 〧〨〦 ˦ ˧ ˨ ⑁ ⑂ ⑃ ∟

Kí tự đặc biệt hình tròn

◉ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ❂ ☢ ⊗ ⊙ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◯ 〇 〶 ⚫ ⬤ ◦ ∅ ∘ ⊕ ⊖ ⊘ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ❍ ⦿

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng ngữ âm

ʌ ɑ: æ e ə ɜ: ɪ i: ɒ ɔ: ʊ u: aɪ aʊ eɪ oʊ ɔɪ eə ɪə ʊə b d f g h j k l m n n p r s ʃ t tʃ θ ð v w z ʒ dʒ

Kí tự đặc biệt: Chữ Latinh

± è h h i n r Ť W Ž ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡ ⒢ ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨ ⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒭ ⒮ ⒯ ⒰ ⒱ ⒲ ⒳ ⒴ ⒵ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ Một B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z một b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á , â æ à å ã ä ç é ê è ð ë í î ì ï ñ ó ô ò ø ø ö ß þ ú û ù ü ý ÿ ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ғ ɢ ʜ ɪ ᴊ ʟᴍɴᴋ ᴏ ᴏ ᴘ ǫ ʀ s ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ x ʏ ᴢ 𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟 𝓠 𝓡 𝓢 𝓣 𝓤 𝓥 𝓦 𝓧 𝓨 𝓩 𝓪 𝓫 𝓬 𝓭 𝓮 𝓯 𝓰 𝓱 𝓲 𝓳 𝓴 𝓵 𝓶 𝓷 𝓸 𝓺𝓻𝓼𝓽𝓹 𝓾 𝓿 𝔀 𝔁 𝔂 𝔃 𝒜 𝐵 𝒞 𝒟 𝐸 𝐹 𝒢 𝐻 𝐼 𝒥 𝒦 𝐿 𝑀 𝒩 𝒪 𝒫 𝒬 𝑅 𝒮 𝒯 𝒰 𝒱 𝒲 𝒳 𝒴 𝒵 𝒶 𝒷 𝒸 𝒹 𝑒 𝒻 𝑔 𝒽 𝒾 𝒿 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃 𝑜 𝓅 𝓆 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓌 𝓍 𝓎 𝓏 𝐀 𝐁 𝐂 𝐃 𝐄 𝐅 𝐆 𝐇 𝐈 𝐉 𝐊 𝐋 𝐌 𝐍 𝐎 𝐏 𝐐 𝐑 𝐒 𝐓 𝐔 𝐕 𝐖 𝐗 𝐘 𝐙 𝐚 𝐛 𝐜 𝐝 𝐞 𝐟 𝐠 𝐡 𝐢 𝐣 𝐤 𝐥 𝐦 𝐧 𝐨 𝐩 𝐪 𝐫 𝐬 𝐭 𝐮 𝐯 𝐰 𝐱 𝐲 𝐳 𝔸 𝔹 ℂ 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 ℍ 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 ℕ 𝕆 ℙ ℚ ℝ 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕎 𝕏 𝕐 ℤ 𝕒 𝕓 𝕔 𝕕 𝕖 𝕗 𝕘 𝕙 𝕚 𝕛 𝕜 𝕝 𝕞 𝕟 𝕠 𝕡 𝕢 𝕣 𝕤 𝕥 𝕦 𝕧 𝕨 𝕩 𝕪 𝕫 ᴭ ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᶢᴺ ᴻ ᴼ ᴽ ᴾ ᴿ ᵀ ᵁ ᵂ ᵃ ᵄ ᵆ ᵇ ᵈ ᵉ ᵊ ᵋ ᵌ ᵍ ʱ ʰ ᵢ ᵎ ʲ ᵏ ᵐ ᵑ ᵒ ᵓ ᵔ ᵕ ᵖ ʳ ʴ ᵗ ʵ ᵘ ᵙ ᵛ ᵚ ᵜ ᵝ ᵞ ᵟ ᵠ ᵡ ᶛ ᶜ ᶝ ᶞ ᶟ ᶠ ᶡ ᶣᶤᶥᶦᶧᶨᶩᶪ ᶫ ᗩ ℊ ℎ ℓ ℘ ℮ ℄ ℇ ℈ ℏ ℔ ℞ ℟ ℣ ℥ Ohm ℧ ℩ K Å Ⅎ ℵ ℶ ℷ ℸ ♃ ♄ ☡ ♇ ❡ 🅰 🅱 🅾 🅿 𝕬 𝕭 𝕮 𝕯 𝕰 𝕱 𝕲 𝕳 𝕴 𝕵 𝕶 𝕷 𝕸 𝕹 𝕺 𝕻 𝕼 𝕽 𝕾 𝕿 𝖀 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅 𝖆 𝖇 𝖈 𝖉 𝖊 𝖋 𝖌 𝖍 𝖎 𝖏 𝖐 𝖑 𝖒 𝖓 𝖔 𝖕 𝖖 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖛 𝖜 𝖝 𝖞 𝖟 𝔄 𝔅 ℭ 𝔇 𝔈 𝔉 𝔊 ℌ ℑ 𝔍 𝔎 𝔏 𝔐 𝔑 𝔒 𝔓 𝔔 ℜ 𝔖 𝔗 𝔘 𝔙 𝔚 𝔛 𝔜 ℨ 𝔞 𝔟 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔮 𝔯 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔴 𝔵 𝔶 𝔷 𝘈 𝘉 𝘊 𝘋 𝘌 𝘍 𝘎 𝘏 𝘐 𝘑 𝘒 𝘓 𝘔 𝘕 𝘖 𝘗 𝘘 𝘙 𝘚 𝘛 𝘜 𝘝 𝘞 𝘟 𝘠 𝘡 𝘢 𝘣 𝘤 𝘥 𝘦 𝘧 𝘨 𝘩 𝘪 𝘫 𝘬 𝘭 𝘮 𝘯 𝘰 𝘱 𝘲 𝘳 𝘴 𝘵 𝘶 𝘷 𝘸 𝘹 𝘺 𝘻 𝘼 𝘽 𝘾 𝘿 𝙀 𝙁 𝙂 𝙃 𝙄 𝙅 𝙆 𝙇 𝙈 𝙉 𝙊 𝙋 𝙌 𝙍 𝙎 𝙏 𝙐 𝙑 𝙒 𝙓 𝙔 𝙕 𝙖 𝙗 𝙘 𝙙 𝙚 𝙛 𝙜 𝙝 𝙞 𝙟 𝙠 𝙡 𝙢 𝙣 𝙤 𝙥 𝙦 𝙧 𝙨 𝙩 𝙪 𝙫 𝙬 𝙭 𝙮 𝙯

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng Trung Quốc

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng Nhật Bản

ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ ぞ た だ ち ぢ っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の は ば ぱ ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん ゔ ゕ ゖ ゚ ゛ ゜ ゝ ゞ ゟ ゠ ァ ア ィ イ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ ヒ ビ ピ フ ブ プ ヘ ベ ペ ホ ボ ポ マ ミ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ ョ ヨ ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ ヷ ヸ ヹ ヺ · ー ヽ ヾ ヿ ㍐ ㍿

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng Hàn Quốc

ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄸ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ ㅲ ㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ ㅿ ㆀ ㆁ ㆂ ㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ

Nhân vật mặt cười kute dễ thương đặc biệt

✿◕ ‿ ◕✿  ❀◕ ‿ ◕❀   (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠)   (͡ ๏ ̮͡ ๏)  = ^ . ^ =  (• ‿ •)  (^ L ^) ♥ ‿ ♥  ◙‿◙  ^ (‘‿’) ^  ^ ‿ ^  乂 ◜◬◝ 乂 (▰˘◡˘▰) & lt; (^^,) & gt; ».« ಠ_ ృ ಥ_ಥ

Kí tự đặc biệt hình súng

︻┳═一  ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──  ⌐╦╦═─  ︻┳デ═—  ̿’̿’\̵͇̿̿\  ▄︻̷̿┻̿═━一  ╾━╤デ╦︻  Ⓞ═╦╗

_/﹋\_
(҂`_´)
<,︻╦╤─ ҉ – –
_/﹋\_

Kí tự năm sinh đặc biệt

Sinh năm 2000 ²⁰⁰⁰ hoặc ²ᵏ
Sinh năm 2001 ²⁰⁰¹ hoặc ²ᵏ¹
Sinh năm 2002 ²⁰⁰² hoặc ²ᵏ²
Sinh năm 2003 ²⁰⁰³ hoặc ²ᵏ³
Sinh năm 2004 ²⁰⁰⁴ hoặc ²ᵏ⁴
Sinh năm 2005 ²⁰⁰⁵ hoặc ²ᵏ⁵
Sinh năm 2006 ²⁰⁰⁶ hoặc ²ᵏ⁶
Sinh năm 2007 ²⁰⁰⁷ hoặc ²ᵏ⁷
Sinh năm 2008 ²⁰⁰⁸ hoặc ²ᵏ⁸
Sinh năm 2009 ²⁰⁰⁹ hoặc ²ᵏ⁹
Sinh năm 2010 ²⁰¹⁰ hoặc ²ᵏ¹⁰
Sinh năm 2011 ²⁰¹¹ hoặc ²ᵏ¹¹
Sinh năm 2012 ²⁰¹² hoặc ²ᵏ¹²
Sinh năm 2013 ²⁰¹³ hoặc ²ᵏ¹³
Sinh năm 2014 ²⁰¹⁴ hoặc ²ᵏ¹⁴
Sinh năm 2015 ²⁰¹⁵ hoặc ²ᵏ¹⁵
Sinh năm 2016 ²⁰¹⁶ hoặc ²ᵏ¹⁶
Sinh năm 2017 ²⁰¹⁷ hoặc ²ᵏ¹⁷

Sinh năm 2000: ²⁰⁰⁰ hoặc ²ᵏ.
Sinh năm 2001: ²⁰⁰¹ hoặc ²ᵏ¹.
Sinh năm 2002: ²⁰⁰² hoặc ²ᵏ².
Sinh năm 2003: ²⁰⁰³ hoặc ²ᵏ³.
Sinh năm 2004: ²⁰⁰⁴ hoặc ²ᵏ⁴.
Sinh năm 2005: ²⁰⁰⁵ hoặc ²ᵏ⁵.
Sinh năm 2006: ²⁰⁰⁶ hoặc ²ᵏ⁶.
Sinh năm 2007: ²⁰⁰⁷ hoặc ²ᵏ⁷.
Sinh năm 2008: ²⁰⁰⁸ hoặc ²ᵏ⁸.
Sinh năm 2009: ²⁰⁰⁹ hoặc ²ᵏ⁹.
Sinh năm 2010: ²⁰¹⁰ hoặc ²ᵏ¹⁰.
Sinh năm 2011: ²⁰¹¹ hoặc ²ᵏ¹¹.
Sinh năm 2012: ²⁰¹² hoặc ²ᵏ¹².
Sinh năm 2013: ²⁰¹³ hoặc ²ᵏ¹³.
Sinh năm 2014: ²⁰¹⁴ hoặc ²ᵏ¹⁴.
Sinh năm 2015: ²⁰¹⁵ hoặc ²ᵏ¹⁵.
Sinh năm 2016: ²⁰¹⁶ hoặc ²ᵏ¹⁶.
Sinh năm 2017: ²⁰¹⁷ hoặc ²ᵏ¹⁷.
Sinh năm 2018: ²⁰¹⁸ hoặc ²ᵏ¹⁸.

Ký tự đặc biệt và Icon trên Facebook là gì?

Biểu tượng trò chuyện (còn được gọi là “biểu tượng cảm xúc” hoặc “emoji”) đã trở thành một phần không thể thiếu của mọi câu chuyện trên thế giới số, từ nhắn tin, Facebook, Zalo hay bất kỳ ứng dụng tin nhắn nào. Chúng được sử dụng rất phổ biến để mang lại sự vui tươi, thể hiện cảm xúc dễ dàng hơn đồng thời giúp cuộc đối thoại bớt phần căng thẳng và nhàm chán.

Trên Facebook, những biểu tượng và các ký tự đặc biệt lại càng trở nên quan trọng hơn. Với một bài viết không có chút icon hình ảnh nào, chỉ toàn chữ, người dùng thường cảm thấy nhàm chán và không muốn đọc, thậm chí cảm thấy chán ghét người đăng bài: “Ngoài kia có hàng ngàn tin thú vị, bắt mắt mà bạn lại viết một bài văn trên Facebook, không có hình ảnh sinh động nào mà muốn tôi phải đọc nó á? Nằm mơ chắc!!!”. Do đó, icon chính là một trong những yếu tố quan trọng để giúp nội dung trở nên ấn tượng và hấp dẫn hơn.

Icon Facebook


Như mọi người đã biết, Facebook cung cấp cho bạn một số những Icon mặc định, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể mở rộng hơn thông qua những hình ảnh mà chúng tôi đã gửi tới bạn ngay phía bên trên bài viết.

Đăng kí tự đặc biệt bằng bàn phím và mã Alt như thế nào?

Một cách khác để làm cho bài đăng và tin nhắn của bạn thú vị hơn là sử dụng mã Alt. Trường hợp phím Alt có liên quan, giữ phím Alt trên bàn phím của bạn, nhập các số theo sau, sau đó nhả phím Alt. Đối với những người khác, chỉ cần gõ chuỗi ký hiệu, số và chữ. Văn bản đơn giản nên được thay thế bằng biểu tượng cảm xúc tương ứng khi bạn nhấn vào thanh dấu cách.

Mã bàn phím Emoji nhanh

 • ♥ [Alt] + [3]
 • ♡ [Alt] + [9825]
 • ❤ [Alt] + [10.084]
 • ❥ [Alt] + [10085]
 • ❣ [Alt] + [10083]
 • ❦ [Alt] + [010 086]
 • ❧ [Alt] + [010 087]
 • 💗 U + 1F491
 • 💓 U + 1F493
 • 💔 U + 1F494
 • 💕 U + 1F495
 • 💖 U + 1F496
 • 💗 U + 1F497
 • 💘 U + 1F498
 • 💙 U + 1F499
 • 💚 U + 1F49a
 • 💛 U + 1F49b
 • 💜 U + 1F49c
 • 💝 U + 1F49d
 • U + 1F49e
 • 💟 U + 1F49f
 • ღ [Alt] + [04326]
 • ও [Alt] + [02451]

Cách sử dụng các kí tự đặc biệt này

Kí tự đặc biệt

Các biểu tượng được cung cấp trong các bảng dưới đây là các ký tự thông thường, bạn có thể sao chép và dán như thể chúng là các chữ cái của văn bản. Tuy nhiên, nếu mã hóa được sử dụng để lưu tệp HTML/CSS của bạn không phải là UTF-8, chúng có thể không hiển thị như mong đợi. Đây là lý do chúng tôi đã cung cấp mã thoát HTML, vì mã này sẽ luôn hoạt động.

Để sử dụng các biểu tượng này, bạn cần:

 • Tìm một biểu tượng mà bạn thích. Chúng tôi đã cung cấp các bản xem trước nhỏ và lớn.
 • Sao chép mã.
 • Dán nó trong HTML của bạn như văn bản thông thường. Trong CSS của bạn, bạn có thể sử dụng nó làm giá trị của thuộc tính nội dung. Trong JS, PHP và các ngôn ngữ lập trình khác, bạn có thể sử dụng nó làm văn bản theo chuỗi.
 • Bạn có thể tùy chỉnh các biểu tượng bằng cách đặt kích thước phông chữ, màu sắc và bóng văn bản, giống như văn bản thông thường


Hướng dẫn sao chép và dán ký tự đặc biệt

Lưu ý ngắn về cách sao chép và dán văn bản Unicode: Một số trang web có thể ngăn các ký tự Unicode đặc biệt được hiển thị (bằng cách xóa tất cả các ký tự lạ) khi bạn “đăng” bài viết của mình trước khi lưu vào máy chủ. Điều này không phổ biến, nhưng đáng để biết. Trong trường hợp này, đây không phải là vấn đề với người dịch, mà chỉ có nghĩa là trang web không cho phép các ký tự đặc biệt. Một điều khác bạn có thể gặp phải khi sao chép và dán văn bản từ một phông chữ này là các ký tự xuất hiện dưới dạng hình vuông khi bạn dán. Điều này có nghĩa là phông chữ được sử dụng bởi trang web bạn đã dán không hỗ trợ các ký tự Unicode đặc biệt. Tuy nhiên, hiện nay mọi thứ đang dần trở nên dễ dàng hơn, bạn chỉ cần sao chép những ký tự đặc biệt được liệt kê ở trên và sử dụng chúng.

Và một lưu ý cuối cùng: Nếu bạn sao chép các ký tự đặc biệt và dán chúng vào các ứng dụng nhắn tin hoặc tin nhắn văn bản / tin nhắn SMS, người nhận có thể không nhìn thấy các ký tự như bạn thấy. Họ có thể chỉ nhìn thấy các khối hoặc có thể họ không thể thấy gì. Mặc dù điều này rất hiếm, nhưng một số thiết bị không tương thích với bộ ký tự Unicode như của bạn.

Cảm ơn bạn đã sử dụng trình tạo phông chữ của tôi! Tôi cũng đã tạo một trình dịch biểu tượng cảm xúc, một trình dịch spoiler và một trình tạo văn bản sai mà bạn có thể muốn kiểm tra!

Chuyển đổi ký tự đặc biệt cho mạng xã hội

Bạn có thể nhận thấy rằng một số người dùng mạng xã hội có thể thay đổi phông chữ của họ. Làm thế nào để họ làm được điều này?

Bí quyết khá đơn giản. Unicode chỉ định một số lượng lớn các ký tự (hơn 100.000). Vì vậy, các ký tự trên bàn phím thực sự chỉ là một phần rất nhỏ trong số các ký tự có thể được cung cấp bởi hầu hết các máy tính và thiết bị. Những ký tự này bao gồm các chữ cái như bàn phím của bạn, nhưng với các kiểu in đậm, chữ viết tay, chữ nghiêng hoặc các cách định dạng khác. Có nhiều nguồn tài nguyên bạn có thể sử dụng trên các mạng xã hội; Đây chỉ là khởi đầu của những gì Unicode đã mang lại cho chúng ta.

Chỉ cần viết văn bản bình thường của bạn trong hộp đầu tiên. Trình tạo sẽ biến bạn thành các tài nguyên khác nhau mà bạn có thể sao chép và dán vào các mạng xã hội hoặc tiểu sử của mình và hầu hết mọi nơi trên Internet.