Bạn muốn trang trí những dòng trạng thái trên Facebook, phần giới thiệu bản thân trên Facebook, tin nhắn, bình luận và muốn mọi thứ trở nên sinh động hơn với các kí tự đặc biêt, biểu tượng thú vị? Vậy đừng ngần ngại cùng Salenhanh điểm qua những kí tự đặc biệt, ký hiệu ASCII, ký hiệu văn bản, ký hiệu mã ALT….tuyệt vời nhất dành cho bạn

Contents

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng Facebook phổ biến

♡ ♥ ღ ❥ ℳ Ⓐ ℒ 5 ❁ ❀ ℰ ⋆ ℬ Ⓔ ❦ ℯ ↬ ℛ ℐ ➳ ✰ ℱ ℴ ❝ » ᴬ Ⓘ Ⓛ ✧ ✞ † Ⓢ ❞ ↳ Ⓡ™【Ⓝℋ♛☾✿⚘★】¹ᵅ→➵❤️😍🖤⚔️😂💕🎧🌹📌🏳️🌈 👑 💙 💎 😎 ✨ 💻 ✔️ 🌙 🤣 🎤 💜 🎮 🎼 💛 😊 🧡 📞 🔊 ❣️ 💫 💖 🤩 💞 ☕️ 💔 ⚜️ 🌸 🔪 ⚠️ 😭😀😁😂🤣😃😄😅😆😉😊😋😎😍😘😗😙😚🙂🤗🎍 💝 🎎 🎒 🎓 🎏 🎆 🎇 🎐 🎑 🎃 👻 🎅 🎄🎁 🎋 🎉 🎊 🎈 🎌 🔮 🎥 📷 📹 📼 💿 📀 💽💾 💻 📱 ☎ 📞 📟 📠 📡 📺 📻 🔊 🔉 🔈 🔇🔔 🔕 📢 📣 ⏳ ⌛ ⏰ ⌚ 🔓 🔒 🔏 🔐 🔑 🔎💡 🔦 🔆 🔅 🔌 🔋 🔍 🛁 🛀 🚿 🚽 🔧 🔩 🔨🚪 🚬 💣 🔫 🔪 💊 💉 💰 💴 💵 💷 💶 💳 💸📲 📧 📥 📤 ✉ 📩 📨 📯 📫 📪 📬 📭 📮 📦📝 📄 📃 📑 📊 📈 📉 📜 📋 📅 📆 📇 📁 📂✂ 📌 📎 ✒ ✏ 📏 📐 📕 📗 📘 📙 📓 📔 📒📚 📖 🔖 📛 🔬 🔭 📰 🎨 🎬 🎤 🎧 🎼 🎵 🎶🎹 🎻 🎺 🎷 🎸 👾 🎮 🃏 🎴 🀄 🎲 🎯 🏈 🏀⚽ ⚾ 🎾 🎱 🏉 🎳 ⛳ 🚵 🚴 🏁 🏇 🏆 🎿 🏂🏊 🏄 🎣 ☕ 🍵 🍶 🍼 🍺 🍻 🍸 🍹 🍷 🍴 🍕🍔 🍟 🍗 🍖 🍝 🍛 🍤 🍱 🍣 🍥 🍙 🍘 🍚 🍜🍲 🍢 🍡 🍳 🍞 🍩 🍮 🍦 🍨 🍧 🎂 🍰 🍪 🍫🍬 🍭 🍯 🍎 🍏 🍊 🍋 🍒 🍇 🍉 🍓 🍑 🍈 🍌🍐 🍍 🍠 🍆 🍅 🌽

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng ngôi sao

★ ☆ ✡ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ⁂ ⁎ ⁑ ✢ ✣ ✤ ✥ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❄ ❆ ❅ ⋆ ≛

Biểu tượng cho văn phòng

© ® ™ ℠ ℡ ℗ ‱ № ℀ ℁ ℅ ℆ ⅍ ☊ ☎ ☏ ⌨ ✁ ✂ ✃ ✄ ✆ ✇ ✈ ✉ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ‰ § ¶ ✌ ☝ ☞ ☛ ☟ ☜ ☚ ✍

Kí hiệu tiền tệ

¢ $ € £ ¥ ₮ ৲ ৳ ௹ ฿ ៛ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ ₭ ₯ ₰ ₱ ₲ ₳ ₴ ₵ ¥ ﷼ ¤ ƒ

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng khung, đóng ngoặc đẹp

< > ” ” 「 」 『 』 【 】 〔 〕 ( ) { } ︹ ︺ ︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ( ) { } ﹝ ﹞ < > ( ) < > { } 〖 〗 〘 〙 [ = « » < > < > 〱

Biểu tượng cờ

♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♤ ♠ ♧ ♣ ♡ ♥ ♢ ♦

Biểu tượng âm nhạc

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ° ø ؂ ≠ ≭

Biểu tượng Bằng cấp, Thời tiết & Đơn vị

° ℃ ℉ ϟ ☀ ☁ ☂ ☃ ☉ ☼ ☽ ☾ ♁ ♨ ❄ ❅ ❆ ☇ ☈ ☄ ㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏑ ㏒ ㏕

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng mũi tên

↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⌅ ⌆ ⌤ ⏎ ▶ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ⤗➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ⤴ ⤵ ↵ ↓ ↔ ← → ↑ ⌦ ⌫ ⌧ ⇰ ⇫ ⇬ ⇭ ⇳ ⇮ ⇯ ⇱ ⇲ ⇴ ⇵ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇑ ⇓ ⇽ ⇾ ⇿ ⬳ ⟿ ⤉ ⤈ ⇻ ⇼ ⬴ ⤀ ⬵ ⤁ ⬹ ⤔ ⬺ ⤕ ⬶ ⤅ ⬻ ⤖ ⬷ ⤐ ⬼ ⬽⤘⤝ ⤞ ⤟ ⤠ ⤡ ⤢ ⤣ ⤤ ⤥ ⤦ ⤪ ⤨ ⤧ ⤩ ⤭ ⤮ ⤯ ⤰ ⤱ ⤲ ⤫ ⤬ ⬐ ⬎ ⬑ ⬏ ⤶ ⤷ ⥂ ⥃ ⥄ ⭀ ⥱ ⥶ ⥸ ⭂ ⭈ ⭊ ⥵ ⭁ ⭇ ⭉ ⥲ ⭋ ⭌ ⥳ ⥴ ⥆ ⥅ ⥹ ⥻ ⬰ ⥈ ⬾ ⥇ ⬲ ⟴ ⥷ ⥺⭄⥉⥰⭃ ⬿ ⤳ ⥊ ⥋ ⥌ ⥍ ⥎ ⥏ ⥐ ⥑ ⥒ ⥓ ⥔ ⥕ ⥖ ⥗ ⥘ ⥙ ⥚ ⥛ ⥜ ⥝ ⥞ ⥟ ⥠ ⥡ ⥢ ⥤ ⥣ ⥥ ⥦ ⥨ ⥧ ⥩ ⥮ ⥯ ⥪ ⥬ ⥫ ⥭ ⤌ ⤍ ⤎ ⤏ ⬸ ⤑ ⬱ ⟸ ⟹ ⟺ ⤂ ⤃ ⤄ ⤆ ⤇ ⤊ ⤋ ⭅ ⭆ ⟰ ⟱ ⇐ ⇒ ⇔ ⇶ ⟵ ⟶ ⟷ ⬄ ⬀ ⬁ ⬂ ⬃ ⬅ ⬆ ⬇ ⬈ ⬉ ⬊ ⬋ ⬌ ⬍ ⟻ ⟼ ⤒ ⤓ ⤙ ⤚ ⤛ ⤜ ⥼ ⥽ ⥾ ⥿ ⤼ ⤽ ⤾ ⤿ ⤸ ⤺ ⤹ ⤻ ⥀ ⥁ ⟲ ⟳

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng Tử Vi & Cung Hoàng Đạo

☮ ☸ ♈ ♉ ☪ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ☤ ☥ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬ ☭ ☯ ☽ ☾ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ † ⊹ ‡ Thống kê về ♁ ♆ ❖ ♅ ✠ ✡ ✢ 卍 卐 〷 ☠ ☢ ☣ ☦

Biểu tượng trái tim

♥ ♡ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ დ ღ 5 ლ ও ლ ❤️️ 💙 🧡 💚 💛 💜 🖤 💗 💓 💔 💟 💕 💖 ❣️ 💘 💝 💞

Biểu tượng lựa chọn, đánh dấu

✓ ✔ ✗ ✘ ☓ ∨ √ ✇ ☐ ☑ ☒ 〤 〥

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng hình nhân, giới tính

♀ ♂ ☹ ☺ ☻ ☿ 〠 ヅ ツ ㋡ 웃 유 ü Ü ت シ ッ ㋛ 웃 ̟͟ ꑇ ꐦ ꐠ ꐡ ꐕ ꌇ ꌈ ꉕ ꈋ ꈌ ꆛ ꆜ ꃼ ☠ ☃ 〲 〴 ϡ ٿ ⍢ ⍣ ⍤ ⍥ ⍨ ⍩ ὃ ὕ Ohm Ѷ Ӫ ӫ ⚣ ⚤ ⚥ ⚦ ⚧ ⚨ ⚢

Biểu tượng toán học

pi ∞ Σ √ ∛ ∜ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ delta ∇ ∈ ∉ ε ∋ ∌ ∍ ∎ pi ∐ Σ – ∓ ∔ / ∖ * ∘ ∙ alpha ∟ ∠ ∡ ∢ | ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∴ ∵ : ∷ ∸ ∹ ∻∺ ~ ∽ ∾ ∿ ≀ ≁ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ « » ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≸≹≷ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⁺⁻⁼⁽⋱ ⁾ ⁿ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ✖ + – + – / = ÷ ± ×

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng số đếm

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ ⅶ ⅷ Ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ↀ ↁ ↂ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑹⑺⑸ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ ⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⒒ ⒓ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ ⒘ ⒙ ⒚ ⒛ ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ 0 1 2 3 4 6785 9 ⁱ ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ

Biểu tượng phân số

⅟ ½ ⅓ ⅕ ⅙ ⅛ ⅔ ⅖ ⅚ ⅜ ¾ ⅗ ⅝ ⅞ ⅘ ¼ ⅐ ⅑ ⅒ ↉ % ℅ ‰ ‱

Biểu tượng so sánh

≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ⊰ ⊱ ⋛ ⋚ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng kỹ thuật

⌀ ⌂ ^ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌌ ⌍ ⌎ ⌏ ⌐ ⌑ ⌒ ⌓ ⌔ ⌕ ⌖ ⌗ ⌘ ⌙ ⌚ ⌛

Biểu tượng hình vuông và hình chữ nhật

❏ ❐ ❑ ❒ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▉ ▊ ▋ █ ▌ ▐ ▍ ▎ ▏ ▕ ░ ▒ ▓ ▔ ▬ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▭ ▮ ▯ ☰ ☲ ☱ ☴ ☵ ☶ ☳ ☷ ▰ ▱ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ∎ ■ □ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ | ❙ ❚ 〓 ◊ ◈ ◇ ◆ ⎔ ⎚ ☖ ☗

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng tam giác

◄ ▲ ▼ ► ◀ ◣ ◥ ◤ ◢ ▶ ◂ ▴ ▾ ▸ ◁ △ ▽ ▷ delta ∇ ⊳ ⊲ ⊴ ⊵ ◅ ▻ ▵ ▿ ◃ ▹ ◭ ◮ ⫷ ⫸ ⋖ ⋗ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭ ⊿ ◬ ≜ ⑅

Biểu tượng dòng

│ ┃ ╽ ╿ ╏ ║ ╎ ┇ ︱ ┊ _ ┋ ┆ ╵ 〡 〢 ╹ ╻ ╷ 〣 ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ≡ ✕ ═ ━ ─ ╍ ┅ ┉ ┄ ┈ ╌ ╴ ╶ ╸ ╺ ╼ ╾ ﹉ ﹍ ﹊ ﹎ ︲ ⑆ ⑇ ⑈ ⑉ ⑊ ⑄ ⑀ ︴ ﹏ ﹌ ╳﹋ ╲ ╱ ) ( 〵 〴 〳 〆 ‘ ᐟ – ⁃ ⎯ 〄

Biểu tượng góc

﹄ ﹃ ﹂ ﹁ ┕ ┓ └ ┐ ┖ ┒ ┗ ┑ ┍ ┙ ┏ ┛ ┎ ┚ ┌ ┘ 「 」 『 』 ˩ ˥ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┿┾ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╒ ╕ ╓ ╖ ╔ ╗ ╘ ╛ ╙ ╜ ╚ ╝ ╞ ╡ ╟ ╢ ╠ ╣ ╥ ╨ ╧ ╤ ╦ ╩ ╪ ╫ ╬ 〒 ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ╭ ╮ ╯ ╰ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊺ 〧〨〦 ˦ ˧ ˨ ⑁ ⑂ ⑃ ∟

Kí tự đặc biệt hình tròn

◉ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ❂ ☢ ⊗ ⊙ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◯ 〇 〶 ⚫ ⬤ ◦ ∅ ∘ ⊕ ⊖ ⊘ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ❍ ⦿

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng ngữ âm

ʌ ɑ: æ e ə ɜ: ɪ i: ɒ ɔ: ʊ u: aɪ aʊ eɪ oʊ ɔɪ eə ɪə ʊə b d f g h j k l m n n p r s ʃ t tʃ θ ð v w z ʒ dʒ

Kí tự đặc biệt: Chữ Latinh

± è h h i n r Ť W Ž ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡ ⒢ ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨ ⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒭ ⒮ ⒯ ⒰ ⒱ ⒲ ⒳ ⒴ ⒵ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ Một B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z một b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á , â æ à å ã ä ç é ê è ð ë í î ì ï ñ ó ô ò ø ø ö ß þ ú û ù ü ý ÿ ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ғ ɢ ʜ ɪ ᴊ ʟᴍɴᴋ ᴏ ᴏ ᴘ ǫ ʀ s ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ x ʏ ᴢ 𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟 𝓠 𝓡 𝓢 𝓣 𝓤 𝓥 𝓦 𝓧 𝓨 𝓩 𝓪 𝓫 𝓬 𝓭 𝓮 𝓯 𝓰 𝓱 𝓲 𝓳 𝓴 𝓵 𝓶 𝓷 𝓸 𝓺𝓻𝓼𝓽𝓹 𝓾 𝓿 𝔀 𝔁 𝔂 𝔃 𝒜 𝐵 𝒞 𝒟 𝐸 𝐹 𝒢 𝐻 𝐼 𝒥 𝒦 𝐿 𝑀 𝒩 𝒪 𝒫 𝒬 𝑅 𝒮 𝒯 𝒰 𝒱 𝒲 𝒳 𝒴 𝒵 𝒶 𝒷 𝒸 𝒹 𝑒 𝒻 𝑔 𝒽 𝒾 𝒿 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃 𝑜 𝓅 𝓆 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓌 𝓍 𝓎 𝓏 𝐀 𝐁 𝐂 𝐃 𝐄 𝐅 𝐆 𝐇 𝐈 𝐉 𝐊 𝐋 𝐌 𝐍 𝐎 𝐏 𝐐 𝐑 𝐒 𝐓 𝐔 𝐕 𝐖 𝐗 𝐘 𝐙 𝐚 𝐛 𝐜 𝐝 𝐞 𝐟 𝐠 𝐡 𝐢 𝐣 𝐤 𝐥 𝐦 𝐧 𝐨 𝐩 𝐪 𝐫 𝐬 𝐭 𝐮 𝐯 𝐰 𝐱 𝐲 𝐳 𝔸 𝔹 ℂ 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 ℍ 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 ℕ 𝕆 ℙ ℚ ℝ 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕎 𝕏 𝕐 ℤ 𝕒 𝕓 𝕔 𝕕 𝕖 𝕗 𝕘 𝕙 𝕚 𝕛 𝕜 𝕝 𝕞 𝕟 𝕠 𝕡 𝕢 𝕣 𝕤 𝕥 𝕦 𝕧 𝕨 𝕩 𝕪 𝕫 ᴭ ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᶢᴺ ᴻ ᴼ ᴽ ᴾ ᴿ ᵀ ᵁ ᵂ ᵃ ᵄ ᵆ ᵇ ᵈ ᵉ ᵊ ᵋ ᵌ ᵍ ʱ ʰ ᵢ ᵎ ʲ ᵏ ᵐ ᵑ ᵒ ᵓ ᵔ ᵕ ᵖ ʳ ʴ ᵗ ʵ ᵘ ᵙ ᵛ ᵚ ᵜ ᵝ ᵞ ᵟ ᵠ ᵡ ᶛ ᶜ ᶝ ᶞ ᶟ ᶠ ᶡ ᶣᶤᶥᶦᶧᶨᶩᶪ ᶫ ᗩ ℊ ℎ ℓ ℘ ℮ ℄ ℇ ℈ ℏ ℔ ℞ ℟ ℣ ℥ Ohm ℧ ℩ K Å Ⅎ ℵ ℶ ℷ ℸ ♃ ♄ ☡ ♇ ❡ 🅰 🅱 🅾 🅿 𝕬 𝕭 𝕮 𝕯 𝕰 𝕱 𝕲 𝕳 𝕴 𝕵 𝕶 𝕷 𝕸 𝕹 𝕺 𝕻 𝕼 𝕽 𝕾 𝕿 𝖀 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅 𝖆 𝖇 𝖈 𝖉 𝖊 𝖋 𝖌 𝖍 𝖎 𝖏 𝖐 𝖑 𝖒 𝖓 𝖔 𝖕 𝖖 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖛 𝖜 𝖝 𝖞 𝖟 𝔄 𝔅 ℭ 𝔇 𝔈 𝔉 𝔊 ℌ ℑ 𝔍 𝔎 𝔏 𝔐 𝔑 𝔒 𝔓 𝔔 ℜ 𝔖 𝔗 𝔘 𝔙 𝔚 𝔛 𝔜 ℨ 𝔞 𝔟 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔮 𝔯 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔴 𝔵 𝔶 𝔷 𝘈 𝘉 𝘊 𝘋 𝘌 𝘍 𝘎 𝘏 𝘐 𝘑 𝘒 𝘓 𝘔 𝘕 𝘖 𝘗 𝘘 𝘙 𝘚 𝘛 𝘜 𝘝 𝘞 𝘟 𝘠 𝘡 𝘢 𝘣 𝘤 𝘥 𝘦 𝘧 𝘨 𝘩 𝘪 𝘫 𝘬 𝘭 𝘮 𝘯 𝘰 𝘱 𝘲 𝘳 𝘴 𝘵 𝘶 𝘷 𝘸 𝘹 𝘺 𝘻 𝘼 𝘽 𝘾 𝘿 𝙀 𝙁 𝙂 𝙃 𝙄 𝙅 𝙆 𝙇 𝙈 𝙉 𝙊 𝙋 𝙌 𝙍 𝙎 𝙏 𝙐 𝙑 𝙒 𝙓 𝙔 𝙕 𝙖 𝙗 𝙘 𝙙 𝙚 𝙛 𝙜 𝙝 𝙞 𝙟 𝙠 𝙡 𝙢 𝙣 𝙤 𝙥 𝙦 𝙧 𝙨 𝙩 𝙪 𝙫 𝙬 𝙭 𝙮 𝙯

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng Trung Quốc

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng Nhật Bản

ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ ぞ た だ ち ぢ っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の は ば ぱ ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん ゔ ゕ ゖ ゚ ゛ ゜ ゝ ゞ ゟ ゠ ァ ア ィ イ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ ヒ ビ ピ フ ブ プ ヘ ベ ペ ホ ボ ポ マ ミ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ ョ ヨ ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ ヷ ヸ ヹ ヺ · ー ヽ ヾ ヿ ㍐ ㍿

Kí tự đặc biệt: Biểu tượng Hàn Quốc

ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄸ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ ㅲ ㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ ㅿ ㆀ ㆁ ㆂ ㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ

Nhân vật mặt cười kute dễ thương đặc biệt

✿◕ ‿ ◕✿  ❀◕ ‿ ◕❀   (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠)   (͡ ๏ ̮͡ ๏)  = ^ . ^ =  (• ‿ •)  (^ L ^) ♥ ‿ ♥  ◙‿◙  ^ (‘‿’) ^  ^ ‿ ^  乂 ◜◬◝ 乂 (▰˘◡˘▰) & lt; (^^,) & gt; ».« ಠ_ ృ ಥ_ಥ

Kí tự đặc biệt hình súng

︻┳═一  ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──  ⌐╦╦═─  ︻┳デ═—  ̿’̿’\̵͇̿̿\  ▄︻̷̿┻̿═━一  ╾━╤デ╦︻  Ⓞ═╦╗

_/﹋\_
(҂`_´)
<,︻╦╤─ ҉ – –
_/﹋\_

Kí tự năm sinh đặc biệt

Sinh năm 2000 ²⁰⁰⁰ hoặc ²ᵏ
Sinh năm 2001 ²⁰⁰¹ hoặc ²ᵏ¹
Sinh năm 2002 ²⁰⁰² hoặc ²ᵏ²
Sinh năm 2003 ²⁰⁰³ hoặc ²ᵏ³
Sinh năm 2004 ²⁰⁰⁴ hoặc ²ᵏ⁴
Sinh năm 2005 ²⁰⁰⁵ hoặc ²ᵏ⁵
Sinh năm 2006 ²⁰⁰⁶ hoặc ²ᵏ⁶
Sinh năm 2007 ²⁰⁰⁷ hoặc ²ᵏ⁷
Sinh năm 2008 ²⁰⁰⁸ hoặc ²ᵏ⁸
Sinh năm 2009 ²⁰⁰⁹ hoặc ²ᵏ⁹
Sinh năm 2010 ²⁰¹⁰ hoặc ²ᵏ¹⁰
Sinh năm 2011 ²⁰¹¹ hoặc ²ᵏ¹¹
Sinh năm 2012 ²⁰¹² hoặc ²ᵏ¹²
Sinh năm 2013 ²⁰¹³ hoặc ²ᵏ¹³
Sinh năm 2014 ²⁰¹⁴ hoặc ²ᵏ¹⁴
Sinh năm 2015 ²⁰¹⁵ hoặc ²ᵏ¹⁵
Sinh năm 2016 ²⁰¹⁶ hoặc ²ᵏ¹⁶
Sinh năm 2017 ²⁰¹⁷ hoặc ²ᵏ¹⁷

Sinh năm 2000: ²⁰⁰⁰ hoặc ²ᵏ.
Sinh năm 2001: ²⁰⁰¹ hoặc ²ᵏ¹.
Sinh năm 2002: ²⁰⁰² hoặc ²ᵏ².
Sinh năm 2003: ²⁰⁰³ hoặc ²ᵏ³.
Sinh năm 2004: ²⁰⁰⁴ hoặc ²ᵏ⁴.
Sinh năm 2005: ²⁰⁰⁵ hoặc ²ᵏ⁵.
Sinh năm 2006: ²⁰⁰⁶ hoặc ²ᵏ⁶.
Sinh năm 2007: ²⁰⁰⁷ hoặc ²ᵏ⁷.
Sinh năm 2008: ²⁰⁰⁸ hoặc ²ᵏ⁸.
Sinh năm 2009: ²⁰⁰⁹ hoặc ²ᵏ⁹.
Sinh năm 2010: ²⁰¹⁰ hoặc ²ᵏ¹⁰.
Sinh năm 2011: ²⁰¹¹ hoặc ²ᵏ¹¹.
Sinh năm 2012: ²⁰¹² hoặc ²ᵏ¹².
Sinh năm 2013: ²⁰¹³ hoặc ²ᵏ¹³.
Sinh năm 2014: ²⁰¹⁴ hoặc ²ᵏ¹⁴.
Sinh năm 2015: ²⁰¹⁵ hoặc ²ᵏ¹⁵.
Sinh năm 2016: ²⁰¹⁶ hoặc ²ᵏ¹⁶.
Sinh năm 2017: ²⁰¹⁷ hoặc ²ᵏ¹⁷.
Sinh năm 2018: ²⁰¹⁸ hoặc ²ᵏ¹⁸.

Kí tự đặc biêt và Icon trên Facebook là gì?

Biểu tượng trò chuyện (còn được gọi là “biểu tượng cảm xúc” hoặc “biểu tượng cảm xúc”) đã xuất hiện từ rất lâu và là một phần của mọi câu chuyện hàng ngày trên thế giới số, từ nhắn tín, facebook, zalo hoặc bất cứ một loại ứng dụng tin nhắn nào. Chúng được sử dụng rất thường xuyên để mang đến sự vui tươi, thể hiện cảm xúc dễ dàng hơn đồng thời giúp cuộc đối thoại bớt phần căng thẳng và nhàm chán hơn.

Trên Facebook, những biểu tượng và các kí tự đặc biệt lại trở nên quan trọng hơn cả. Với một bài viết không có một chút icon hình ảnh nào chỉ toàn chữ là chữ, người dùng sẽ cảm thấy nhàm chán và không muốn đọc hoăc thậm chí là cảm thấy chán ghét người đăng bài: ” Ngoài kia có hàng ngàn tin thú vị, bắt mắt mà ông lại viết một một bài văn trên facebook, không có hình ảnh sinh động nào mà muốn tôi phải đọc nó á? Nằm mơ chắc!!!” Và Icon chính là một trong những thứ quan trọng để để mọi thử trở nên bớt nhàm chán.

Icon Facebook

Như mọi người đã biết, Facebook cung cấp cho bạn một số những Icon mặc định, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể mở rộng hơn thông qua những hình ảnh mà chúng tôi đã gửi tới bạn ngay phía bên trên bài viết.

Đăng kí tự đặc biệt bằng bàn phím và mã Alt như thế nào?

Một cách khác để làm cho bài đăng và tin nhắn của bạn thú vị hơn là sử dụng mã Alt. Trường hợp phím Alt có liên quan, giữ phím Alt trên bàn phím của bạn, nhập các số theo sau, sau đó nhả phím Alt. Đối với những người khác, chỉ cần gõ chuỗi ký hiệu, số và chữ. Văn bản đơn giản nên được thay thế bằng biểu tượng cảm xúc tương ứng khi bạn nhấn vào thanh dấu cách.

Mã bàn phím Emoji nhanh

 • ♥ [Alt] + [3]
 • ♡ [Alt] + [9825]
 • ❤ [Alt] + [10.084]
 • ❥ [Alt] + [10085]
 • ❣ [Alt] + [10083]
 • ❦ [Alt] + [010 086]
 • ❧ [Alt] + [010 087]
 • 💗 U + 1F491
 • 💓 U + 1F493
 • 💔 U + 1F494
 • 💕 U + 1F495
 • 💖 U + 1F496
 • 💗 U + 1F497
 • 💘 U + 1F498
 • 💙 U + 1F499
 • 💚 U + 1F49a
 • 💛 U + 1F49b
 • 💜 U + 1F49c
 • 💝 U + 1F49d
 • U + 1F49e
 • 💟 U + 1F49f
 • ღ [Alt] + [04326]
 • ও [Alt] + [02451]

Cách sử dụng các kí tự đặc biệt này

Kí tự đặc biệt

Các biểu tượng được đưa ra trong các bảng dưới đây, là các ký tự thông thường, bạn có thể sao chép và dán như thể chúng là các chữ cái của văn bản. Nhưng nếu mã hóa được sử dụng để lưu tệp HTML / CSS của bạn không phải là UTF-8 thì chúng có thể không hiển thị. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã cung cấp mã thoát HTML, mã này sẽ luôn hoạt động. Dưới đây là những gì bạn cần làm để sử dụng các biểu tượng sau:

 • Tìm một biểu tượng mà bạn thích. Chúng tôi đã cung cấp các bản xem trước nhỏ và lớn.
 • Sao chép mã .
 • Dán nó trong HTML của bạn như văn bản thông thường. Trong CSS của bạn, bạn có thể sử dụng nó làm giá trị của thuộc tính nội dung. Trong JS, PHP và các ngôn ngữ lập trình khác, bạn có thể sử dụng nó làm văn bản theo chuỗi.
 • Bạn có thể tùy chỉnh các biểu tượng bằng cách đặt kích thước phông chữ, màu sắc và bóng văn bản, giống như văn bản thông thường.

Hướng dẫn sao chép và dán kí tự đặc biệt

Lưu ý ngắn về cách sao chép và dán văn bản Unicode: Một số trang web ngăn các ký tự Unicode đặc biệt được hiển thị (bằng cách xóa tất cả các ký tự lạ) khi bạn “xóa” bài đăng của mình trước khi lưu nó vào máy chủ. Điều này không phổ biến, nhưng đáng để biết. Trong trường hợp này, đây không phải là vấn đề với người dịch, nó chỉ có nghĩa là trang web không cho phép các ký tự đặc biệt. Một điều khác bạn có thể tìm thấy khi sao chép và dán phông chữ văn bản từ phông chữ này là nó xuất hiện dưới dạng hình vuông khi bạn dán các ký tự. Điều này có nghĩa là phông chữ được sử dụng bởi trang web bạn đã dán không hỗ trợ các ký tự Unicode đặc biệt.Tuy nhiên hiên nay mọi thứ đang dần trở nên dễ dàng hơn, bạn chỉ cần Copy những ký tự Salenhanh liệt kê trên đây và sử dung chúng.

Và một lưu ý cuối cùng: Nếu bạn sao chép các ký tự đặc biệt và dán chúng vào các ứng dụng nhắn tin hoặc tin nhắn văn bản / tin nhắn SMS, người nhận có thể không nhìn thấy các ký tự khi bạn nhìn thấy chúng. Họ có thể nhìn thấy các khối hoặc có thể họ không thể thấy gì. Mặc dù điều này rất hiếm, nhưng một số thiết bị không tương thích với bộ ký hiệu Unicode như của bạn.

Cảm ơn bạn đã sử dụng trình tạo phông chữ của tôi! Tôi cũng đã tạo một trình dịch biểu tượng cảm xúc, một trình dịch spoiler và một trình tạo văn bản sai mà bạn có thể muốn kiểm tra!

Chuyển đổi kí tự đặc biệt cho mạng xã hội

Bạn có thể nhận thấy rằng một số người dùng Mạng xã hội có thể thay đổi phông chữ. Làm thế nào để họ làm điều này?

Bí quyết khá đơn giản. Unicode chỉ định một số lượng lớn các ký tự (lớn hơn 100.000). Vì vậy, các ký tự trên bàn phím thực sự chỉ là một phần rất nhỏ trong số các ký tự có thể được cung cấp bởi hầu hết các máy tính và thiết bị. 100 ký tự + này bao gồm các chữ cái như bàn phím của bạn, nhưng với kiểu in đậm o chữ viết tay hơn hoặc 𝒸𝓊𝓇𝓈𝒾𝓋𝑒-er hoặc khác spacing hoặc. Có nhiều nguồn tài nguyên bạn có thể sử dụng trên các mạng xã hội; Đây chỉ là khởi đầu của những gì Unicode đã mang lại cho chúng ta.

Chỉ cần viết văn bản bình thường của bạn trong hộp đầu tiên. Trình tạo biến bạn thành các tài nguyên khác nhau mà bạn có thể sao chép và dán và thực hiện vào các mạng xã hội hoặc tiểu sử của mình và hầu hết mọi nơi trên Internet.