Mã giảm giá
Shopee
Lên đến 500K

Điều khoản sử dụng

Chấp nhận các điều khoản sử dụng của Salenhanh.com

Khi bạn sử dụng bất kỳ thông tin hay dịch vụ nào do Salenhanh.com cung cấp, có nghĩa rằng bạn đã đồng ý chấp nhận các ràng buộc và tuyệt đối tuân thủ tất cả các điều khoản sử dụng của Salenhanh.com.

Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản sử dụng hay chính sách nào của Salenhanh.com, hoặc bạn không có đủ năng lực hành vi dân sự thích hợp, xin làm ơn dừng ngay việc truy cập và sử dụng Salenhanh.com.

Tôn trọng luật sở hữu trí tuệ

Bạn được phép sử dụng các thông tin, dịch vụ từ Salenhanh.com cho cá nhân bạn hay mục đích phi lợi nhuận. Tuyệt đối không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, tái xuất bản, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung tài liệu trên trang web Salenhanh.com, ngoại trừ việc này được tự động thực hiện bởi máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc trình duyệt mà bạn đang dùng.

Bạn không được sử dụng thương hiệu Salenhanh.com mà chưa được phép của Salenhanh.com.

Salenhanh.com và các bên thứ ba

Các nhãn hiệu, các logo, sản phẩm hay dịch vụ, các thiết kế, banner hay các câu khẩu hiệu, âm thanh, hình ảnh, v.v… của bên thứ ba xuất hiện trên Salenhanh.com tuyệt đối không thể hiện bất kỳ sự liên kết nào giữa Salenhanh.com và bên thứ ba đó.

Hành vi vi phạm pháp luật

Bạn chỉ được dùng các thông tin, dịch vụ của Salenhanh.com cho những mục đích phù hợp với luật pháp Việt Nam, cũng như phù hợp với tất cả các điều khoản sử dụng. Bạn tuyệt đối không được sử dụng các thông tin, dịch vụ từ Salenhanh.com cho bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp nào.

Vấn đề bản quyền

Salenhanh.com luôn luôn coi trọng các vấn đề vi phạm bản quyền và chắc chắn sẽ trả lời lại các thông báo về vi phạm bản quyền theo đúng trình tự và các qui định của pháp luật. Nếu bạn thấy rằng bất kỳ thông tin nào trên Salenhanh.com thuộc phạm vi bản quyền của bạn, bạn có thể liên hệ với Salenhanh.com để gỡ bỏ.

Từ chối trách nhiệm pháp lý

Salenhanh.com luôn cố gắng tốt nhất có thể để cung cấp các thông tin, dịch vụ hữu ích đến người dùng, tuy nhiên các thông tin chỉ mang tính tham khảo. Salenhanh.com không bảo đảm vì các thông tin có thể bị thay đổi bởi bên thứ ba mà không báo trước. Trong mọi trường hợp, Salenhanh.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc mất mát gián tiếp hay trực tiếp khi bạn sử dụng trang web này.

Salenhanh.com không kiểm soát nội dung, hình ảnh, âm thanh, v.v… từ các trang web của bên thứ ba. Khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba từ Salenhanh.com có nghĩa rằng bạn hoàn toàn chấp nhận các rủi ro và tự chịu trách nhiệm với các mất mát nếu có. Khi được thông báo một hay nhiều liên kết trên Salenhanh.com có thể gây nguy hiểm đến người dùng, chắc chắn các liên kết này sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, và đó là những gì Salenhanh.com có thể làm được.

Salenhanh – Blog đánh giá sản phẩm
Địa chỉ: 115 Nguyễn Văn Quá, P Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh
SĐT: 0773172177
Website: https://salenhanh.com/