Chính sách bảo mật

Tại Salenhanh.com, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và sự an toàn của thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

Thu Thập Thông Tin

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng khi bạn đăng ký tài khoản hoặc đặt hàng trên website.
  • Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập dữ liệu phi cá nhân như địa chỉ IP, thông tin trình duyệt và hệ điều hành cho mục đích phân tích và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Sử Dụng Thông Tin

  • Thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng để xử lý đơn hàng, giao hàng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
  • Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Bảo Mật Thông Tin

  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.
  • Chúng tôi sử dụng giao thức bảo mật SSL để mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tin.

Liên Kết Bên Ngoài

  • Website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các website bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với chính sách bảo mật hoặc nội dung của các website này.

Lưu Trữ Thông Tin

  • Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích nêu trên, trừ khi có yêu cầu khác từ pháp luật.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

  • Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ được đăng trên trang này.

Liên Hệ

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [info@salenhanh.com].

Đây là một mẫu nội dung trang chính sách bảo mật cơ bản, bạn có thể điều chỉnh và mở rộng để phù hợp với nhu cầu và hoạt động của website Salenhanh.com.