[Review] Đánh giá game Hindsight

Annapurna Interactive Showcase từ tuần trước có thể chỉ dài 25 phút, nhưng nó chứa đầy đủ các loại đoạn giới thiệu mới và thông tin về các bản phát hành sắp tới. Một trò chơi mà tôi chưa từng thấy trước đây là Hindsight và là một người yêu thích các trò chơi tường…

Read More